Funcionalitats/Mòduls suplementaris OCA

Modificar els preus de compra i de venda amb el mòdul de Beescoop (Menú Edit price)

[En Construccio]

 

Cal haver instal·lat a l'Odoo el mòdul beesdoo_product . Aquest nmòdul afegeix algunes eines per a gestionar preus de compra i de venda.

A l'aplicació Vendes > Editar preus, una pantalla nova permet visualitzar els productes en forma de llista

menu edit price.png

Llista edit price.png

 

Edició del preu de compra

Només cal modificar el preu de la columna i després fer clic al botó "Desa" perquè el preu de compra s'adapti a la fitxa de l'article. Aquest preu de compra és el que apareix a la pestanya "Compra" de la fitxa de producte, no el camp "Cost"

Edició del preu de venda

En funció de la configuració escollida, el preu de venda s'adaptarà automàticament o manual. El preu de venda s'adaptarà a la fitxa de l'article utilitzant el valor del preu suggerit.

Modificació manual del preu de venda

Per modificar el preu de venda manualment, seleccionar les línies d'articles en qüestió feu clic al menú "Acció".
Seleccioneu "Adaptar el preu de venda"

Canviar el preu.png

 

Afegir a la comanda un producte recepcionat no demanat

El mòdul stock_picking_only_suppliers_products facilita l'addició d'un article no demanat des de l'albarà d'entrada

Mòdul de descompte a comandes de compra

 

Sovint volem reflectir els possibles descomptes sobre els preus de compra a les comandes i a les factures dels nostres proveïdors. En aquest podem instal·lar el mòdul Purchase order lines with discounts . Que permet informar descomptes a les línies de comanda, per a un proveïdor en general o només per a un producte concret.

Descomptes a les línies d'una comanda

Aquest mòdul permet definir afegir un descompte per a cada línia en les ordres de compra. Aquest descompte també pot ser negatiu, per a configurar increment. També modifica l'informe (pdf) de comanda de compra per incloure-hi el camp de descompte.

Captura de pantalla 2022-08-182.png

Descompte de proveïdor

Així mateix, permet introduir un descompte per defecte a la fitxa d'un proveïdor al formulari d'informació del proveïdor de forma que quan es crea un nou valor en la llista de preus d'aquest proveïdor, aquest inclourà per defecte aquest descompte. Captura de pantalla 2022-08-18.png

Descompte a la fitxa de producte

També es pot informar d'un descompte a la fitxa d'un producte quan s'incorpora un nou proveïdor a la pestanya Compra d'un producte, a la llista de preus del producte per a una :