Aplicació Compres

L'aplicació Compres d'Odoo SA permet crear i gestionar les vostres comandes, gestionar els vostres proveïdors i els vostres productes. En general s'utilitzen els mòduls estàndards proporcionats per Odoo SA en la versió comunity. Hi ha un capítol especial d'aquest llibre que explica diferents mòduls d'OCA que tenen relació amb aquest flux de compres, el seu funcionament i la seva configuració.

Presentació general de l'aplicació compres

Presentació general de l'aplicació compres

Procés general de compres

L'aplicació Compres de l'Odoo Community et permet crear i seguir les comandes d'abastiment, gestionar els teus proveïdors i els teus productes. Aquesta guia explica com funciona l'aplicació base. Hi ha un capítol específic d'aquest llibre que cobreix els mòduls OCA que permeten afegir altres funcionalitats un impacte en el flux d'aquesta aplicació, les seves operacions i les seves configuracions.

En general, hi ha molts aspectes de les compres quan aquestes es refereixen a productes consumibles o emmagatzemables que es relacionen opcions i configuracions de l'aplicació Inventari. La gestió econòmica de la compra de productes o serveis es relaciona amb processos propis de l'aplicació Facturació/Comptabilitat.

El flux de la compra de productes estàndard a Odoo seguiria aquests passos:

  1. Generar una sol·licitud de pressupost a un proveïdor directament des de l'aplicació Compres o des de la fitxa d'un producte.(Compres)
  2. Enviar la sol·licitud al proveïdor
  3. Confirmar la comanda. (Compres). Aquest pas engegarà la generació de la transferència d'entrada (Inventari)
  4. Recepcionar la mercaderia i validació de la transferència (Inventari) 
  5. Facturar  la comanda (Facturació/Comptabilitat)
  6. Validar la factura (Facturació/Comptabilitat)
  7. Registrar el pagament al proveïdor de la factura relacionada amb la comanda (Facturació/Comptabilitat)
Presentació general de l'aplicació compres

Devolucions de producte

Devolucions una vegada facturat el producte

Per a fer la devolució d'un producte un cop confirmada la recepció dels productes i validada la factura.

Quan el proveïdor envia l'abonament qui el comptabilitza, que no és la mateixa persona que fa la devolució, no té manera de veure i/o enllaçar l'abonament amb el retorn.

Gestió de productes amb data de caducitat

under-construction-png-hd-free-see-under-construction-icons-689-3556027458.png

[en construcció]

 

Configuració

Configurar Odoo

Per a poder gestionar productes amb data de caducitat cal Configurar l'aplicació Inventari per a fer servir Lots i números de sèrie i que es pugui gestionar dates d'alerta, caducitat i expiració.r

Inventari->Configuració->Configuració->Traçabilitat

Si hem de comunicar als clients els números de sèrie als albarans d'entrega, es pot activa l'opció "Mostrar lots i números de sèrie".

Captura de pantalla2.png

Configurar el producte

Els productes que tenen data de caducitat han de ser gestionats per lots. A la fitxa del producte cal anar a la pestanya Inventari i activar l'opció "Per lots" a la secció de Traçabilitat.

A la secció dates podem informar el nombre de dies que per defecte farà servir Odoo per a calcular les dates assignades a cada lot que es crea. Els lots es creen al sistema en el moment de validar una transferència d'entrada al nostre magatzem. El sistema calcularà les dates d'alerta, eliminació o caducitat a partir de la data de validació de la transferència d'entrada. Tanmateix, si el producte ve etiquetat amb una data concreta que no es correspon amb la que generi Odoo, aquesta data es podrà modificar directament accedint a les dates de cada lot creat.

Captura de pantalla.png

Configurar estratègies de retirada

En general Odoo utilitza l'estratègia FIFO (…) però si volem modifcar aquest comportament perquè utilitzi FEFO podem modificar la configuració a nivell de categoria de producte Podem assignar estratègies de retirada del producte (FIFO o FEFO)