Aplicació fulls de temps (Timesheets)

L'aplicació Fulls de temps (hr_timesheet) d'Odoo SA permet el registre i la gestió del temps dedicat a les tasques dels projectes a Odoo. Aquest registre permet fer una anàlisi de rendibilitat dels projectes. Cada registre guarda la data i la durada del temps que un empleat dedica a fer tasques d'un projecte determinat. En el cas que s'hagi informat la fitxa de l'empleat del seu cost per hora o jornada, això permet calcular els costos en hores de feina que hem dedicat a un projecte concret.

Visió general de l'aplicació Timesheets

Visió general de l'aplicació Timesheets

Visualització ràpida de menús i funcions

L'aplicació Timesheets consta de diversos submenús;

Cap dels menús de l'aplicació està disponible pels usuaris que no tinguin almenys el grup de drets d'usuari de l'aplicació Fulls de temps.

Permisos usuari.png Usuari.png

 

Menú director.png
Assignació de permisos als usuaris Menús usuari Menús director

El menú Fulls de temps permet registrar temps dedicat a una tasca

El menú Informes permet consultar i generar diversos informes 

El menú Configuració permet accedir a la configuració del mòdul

 

Visió general de l'aplicació Timesheets

Configuració general - Fulls de temps

Podeu accedir-hi de dues maneres,

Captura de pantalla .png

S'hi pot definir:

De fet, si l'aplicació de vacances està instal·lada, la validació d'unes vacances crea automàticament un full de temps.

Configuracions de l'aplicació Fulls de temps

Configuracions de l'aplicació Fulls de temps

Gestió de permisos per a l'aplicació Timesheets

En la configuració dels permisos pels usuaris, tens l'opció a l'aplicació Fulls de temps de tenir l'estat "Director" o "Usuari".

El treballador que no tingui drets definits a la sol·licitud d'excedència no tindrà accés a la sol·licitud.

Usuari

El grup de drets d'usuari dona accés al menú Full de temps.

Aquest grup de drets permet la creació, eliminació i modificació de fulls de temps sobre tasques relacionades amb un projecte existent. L'usuari no pot crear projectes o tasques.

Director

L'usuari afegit al grup de drets de gestor tindrà els mateixos drets que el funcionari així com la possibilitat de veure tots els menús.

Aquest conjunt de drets no permet la creació o modificació de projectes. Per fer-ho, heu de tenir dret al gestor d'aplicacions del projecte.

Per a més informació sobre els drets d'accés, feu clic aquí.

Configuracions de l'aplicació Fulls de temps

Registrar el temps amb un inici i un final

Per defecte, els fulls de temps es codifiquen en quantitat d'unitats de temps (hores/minuts)

El mòdul hr_timesheet_activity_begin_end us permet afegir camps d'inici i finalització a fulls de temps i fulls de temps periòdics.

La duración se calcula automáticamente

Configuracions de l'aplicació Fulls de temps

Creació automàtica de fulls de temps periòdics

El mòdul hr_timesheet_auto_creation permet, mitjançant una acció automàtica, generar fulls de temps periòdics.

Per configurar aquesta acció automàtica, heu d'assegurar-vos que les zones horàries estan definides correctament per a l'usuari del sistema i que esteu en mode de desenvolupador.

A continuació, aneu a la configuració general<tècnica<acció planificada