Gestió de permisos per a l'aplicació Timesheets

En la configuració dels permisos pels usuaris, tens l'opció a l'aplicació Fulls de temps de tenir l'estat "Director" o "Usuari".

El treballador que no tingui drets definits a la sol·licitud d'excedència no tindrà accés a la sol·licitud.

Usuari

El grup de drets d'usuari dona accés al menú Full de temps.

Aquest grup de drets permet la creació, eliminació i modificació de fulls de temps sobre tasques relacionades amb un projecte existent. L'usuari no pot crear projectes o tasques.

Director

L'usuari afegit al grup de drets de gestor tindrà els mateixos drets que el funcionari així com la possibilitat de veure tots els menús.

Aquest conjunt de drets no permet la creació o modificació de projectes. Per fer-ho, heu de tenir dret al gestor d'aplicacions del projecte.

Per a més informació sobre els drets d'accés, feu clic aquí.


Revision #3
Created 21 March 2023 15:29:03 by Eugeni
Updated 21 March 2023 15:41:58 by Eugeni