Posada en marxa dels equips

Ens hem trobat en alguns casos en què és important l’ordre de posada en marxa el maquinari perquè el punt de venda funcioni correctament. Si trobeu problemes amb algun dels dispositius, com cada màquina té un procés d’iniciació, sembla que és recomanable posar en marxa els equips en aquest ordre i deixar un temps entre un i l’altre assegurant-nos que tots els procediments han acabat abans de posar en marxa el següent. L’ordre de posada en marxa seria: 

  1. Bàscula
  2. Raspberry Pi
  3. Odoo 

Revision #2
Created 28 April 2023 15:44:39 by Eugeni
Updated 28 April 2023 15:45:08 by Eugeni