Gestió de quotes a supermercats cooperatius

Hi ha supermercats cooperatius que substitueixen les obligacions de fer torns de treball pel pagament de quotes mensuals. Normalment aquestes quotes es paguen trimestralment. En aquest manual revisarem opcions per gestionar aquest tipus de participacio

Gestió de la aportació al capital social

Gestió de la aportació al capital social

Aportació al capital social

[creació d'un tipus de soci (Share) a l'aplicació Easy My Coop o Cooperator que no s'hagi d'incloure als torns de treball

 

Gestió de la aportació al capital social

Gestionar l'estat dels socis que no fan torns

Generació de factures per quotes

 1. Creació de contracte de facturació recurrent
 2. Validació de les factures trimestrals
 3. Tramesa de les factures trimestrals
 4. Rectificació de factures emeses per equivocació
  1. Cas que el soci no ha retornat el cobrament
  2. Cas que el soci ha retornat el cobrament

 

Cobrament de qüotes

 1. Cobrament efectiu
 2. Cobrament per transferència
 3. Cobrament per ordre de cobrament  bancari

Devolucions de qüotes

Registre manual de devolució