Aportació al capital social

[creació d'un tipus de soci (Share) a l'aplicació Easy My Coop o Cooperator que no s'hagi d'incloure als torns de treball

 


Revision #1
Created 16 February 2023 15:41:49 by Eugeni
Updated 16 February 2023 15:50:58 by Eugeni