Obeesdoo - 12.0 - CA

Documentació funcional així com dels diferents mòduls vinculats a la gestió de torns de treball cooperatiu