Skip to main content

Mòduls a instal·lar

A continuació s'enumeren els mòduls necessaris per gestionar els socis al vostre Odoo, amb una breu descripció, el nom del mòdul i la seva dependència d'altres aplicacions/mòduls.

Funció

Mòduls

Dependències

Cooperators: mòduls bàsics (back-end)

 

be --> Bèlgica

ch --> Suïssa

fr --> França

es-->Espanya

cooperator

 

l10n_be_cooperator

l10n_ch_cooperator

l10n_fr_cooperator

l10n_es_cooperator

 

 

- base

- web

- sale

- account

- base_iban

- product

- mail

- partner_firstname

- partner_contact_birthdate

- partner_contact_address

- partner_contact_gender

- email_template_config

Cooperadors - Formulari en línia per a la presa d'accions cooperator_website

- cooperator

- website

Intranet Cooperadors - Accés al portal dels socis per veure les seves participacions i documents personals

 

be --> Bèlgica

cooperator_portal

l10n_be_cooperator_portal

- cooperator

- website

- account

- portal

cooperator_website_uppercase_lastname -
Els cognoms del soci es guarden en majúscules després d'enviar el formulari del lloc web
cooperator_website_uppercase_lastname

- cooperator_website

cooperator_website_referral_source - S'ha afegit un camp "Com ens vas conèixer?" al formulari de participació en línia cooperator_website_referral_source

- cooperator_website