Skip to main content

Books

¿Por qué Odoo en la Economía Social y Solidaria?

Compartimos estas notas sobre las ventajas de contar con un ERP y analizamos las fortalezas que tiene ODOO para la Economía Soc...

Aplicació Compres

L'aplicació Compres d'Odoo SA permet crear i gestionar les vostres comandes, gestionar els vostres proveïdors i els vostres pro...

Aplicació Cooperator V16

L'aplicació Cooperadors (abans "Easy My Coop") ha estat desenvolupada per Coop IT Easy i permet gestionar la inscripció de nous...

Aplicació Facturació

[En construcció]

Aplicació fulls de temps (Timesheets)

L'aplicació Fulls de temps (hr_timesheet) d'Odoo SA permet el registre i la gestió del temps dedicat a les tasques dels project...

Aplicació Inventari

[En construcció.]

Aplicació Punt de venda

En aquest manual revisarem l’equipament que des de Coopdevs proposem per a instal·lar un Terminal Punt de Venda (TPV) a botigue...

Aplicación de Ausencias

Este funcional detalla la configuración y principales funcionalidades de la aplicación de Ausencias.

Aplicación de Gastos

Este funcional detalla la configuración de la aplicación y la descripción del proceso completo para el registro de gastos.

Application CRM - Client Relationship Manager

L'application/module CRM (Customer Relationship Management) est un module qui permet de gérer toute la relation client et aider...

Application CRM - Client Relationship Manager v16

L'application/module CRM (Customer Relationship Management) est un module qui permet de gérer toute la relation client et aider...

Application Achat

L'application achat (purchase) de Odoo SA permet de créer et suivre vos commandes, gérer vos fournisseurs et vos produits. C...

Application Achat v16

L'application achat (purchase) de Odoo SA permet de créer et suivre vos commandes, gérer vos fournisseurs et vos produits. C...

Application Congés

L'application congés (hr_holiday) de Odoo SA permet de gérer les congés des employés.

Application Contact

L'application “Contacts” permet de créer une liste de contacts dans Odoo. Cette application est transversal et est utilisé par ...

Application Contact v16

L'application “Contacts” permet de créer une liste de contacts dans Odoo. Cette application est transversal et est utilisé par ...

Application Coopérative d'habitation

L'application Coopérative d'habitation est une application développée par Coop IT Easy et qui vous permettra, à travers votre O...

Application Cooperators

L'application Cooperators (anciennement "Easy My Coop") a été développée par Coop IT Easy et vous permet de gérer l'inscription...