Skip to main content

Aplicació Facturació

[En construcció]

Ordres de pagament SEPA a proveïdors

Gestió de bancs

Funcionalitats específiques

Ordres de cobrament SEPA a clients

Procés de preparar remeses de cobrament a clients per domiciliació bancària

Facturació recurrent a clients o proveïdors

Sovint a les empreses es fa servir la facturació recurrent tant per clients com per proveïdors. L...

Exportar un llistat de factures emeses-rebudes