Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

20 total results found

Odoo - CA

Català

Idioma
Català

Gestió de torns de treball

Aquest llibre incorpora la documentació dels diferents mòduls que integren la gestió de torns de treball cooperatiu així com les instruccions d'instal·lació i configuració

Idioma
Català

Conceptes transversals

Idioma
Català

Facturar serveis recurrents per hores realitzades

Aquesta guia serveix per a mostrar com podem configurar Odoo per a facturar un servei recurrent, per exemple una consultoria o un servei post-venda que es cobra mensualment o amb altres periodicitats

Idioma
Català

Aplicació Compres

L'aplicació Compres d'Odoo SA permet crear i gestionar les vostres comandes, gestionar els vostres proveïdors i els vostres productes. En general s'utilitzen els mòduls estàndards proporcionats per Odoo SA en la versió comunity. Hi ha un capítol especial d'a...

Idioma
Català

Aplicació Inventari

[En construcció.]

Idioma
Català

Aplicació Facturació

[En construcció]

Idioma
Català

Aplicación de Ausencias

Este funcional detalla la configuración y principales funcionalidades de la aplicación de Ausencias.

Idioma
Castellano

¿Por qué Odoo en la Economía Social y Solidaria?

Compartimos estas notas sobre las ventajas de contar con un ERP y analizamos las fortalezas que tiene ODOO para la Economía Social y Solidaria.

Idioma
Castellano

Odoo avançat

Idioma
Català

Aplicació Punt de venda

En aquest manual revisarem l’equipament que des de Coopdevs proposem per a instal·lar un Terminal Punt de Venda (TPV) a botigues i supermercats agroalimentaris, integrat amb el mòdul Point of Sale (POS) d’Odoo 12 (versió Community), així com explicar la confi...

Idioma
Català
Aplicació
Punt de venda (POS)

Aplicació fulls de temps (Timesheets)

L'aplicació Fulls de temps (hr_timesheet) d'Odoo SA permet el registre i la gestió del temps dedicat a les tasques dels projectes a Odoo. Aquest registre permet fer una anàlisi de rendibilitat dels projectes. Cada registre guarda la data i la durada del temps ...

Idioma
Català
version
12
version
14

Gestionar el teu inventari

Aplicació Inventari

[En construcció]

Idioma
Català

Correus electrònics

Odoo avançat

Idioma
Català

Ordres de pagament SEPA a proveïdors

Aplicació Facturació

Idioma
Català

Facturació recurrent a clients o proveïdors

Aplicació Facturació

Sovint a les empreses es fa servir la facturació recurrent tant per clients com per proveïdors. La facturació recurrent implica que hi ha un contracte o acord de prestació de serveis o compra/venda de productes de forma repetitiva al llarg d'un període de temp...

Idioma
Català
Aplicació
Facturació/Comptabilitat

Presentació general de l'aplicació compres

Aplicació Compres

Idioma
Català

Funcionalitats/Mòduls suplementaris OCA

Aplicació Compres

Idioma
Català

Funcionalitats/moduls extra

Aplicació Punt de venda

Idioma
Català
version
12

Realitzar inventaris en un full de càlcul

Aplicació Inventari Gestionar el teu inventari

Si feu sovint inventari de tots els vostres productes (setmanalment o mensual) potser us és útil fer servir un full de càlcul i no fer-ho sobre Odoo directament. Exportar i importar el conjunt d'articles de l'inventari: Aneu a  Inventari < Operacions < "Aj...

Idioma
Català