Gestió de torns de treball

Aquest llibre incorpora la documentació dels diferents mòduls que integren la gestió de torns de treball cooperatiu així com les instruccions d'instal·lació i configuració