Skip to main content

Odoo - CA

Català

Gestió de torns de treball

Aquest llibre incorpora la documentació dels diferents mòduls que integren la gestió de torns de treball cooperatiu així com le...

Conceptes transversals

Aplicació Compres

L'aplicació Compres d'Odoo SA permet crear i gestionar les vostres comandes, gestionar els vostres proveïdors i els vostres pro...

Aplicació Facturació

[En construcció]

Aplicació Inventari

[En construcció.]

Configuracions [En construcció]

El cor del funcionament del flux de compres i vendes a Odoo es basa en la utilització dels articles o productes (products)

Facturar serveis recurrents per hores realitzades

Aquesta guia serveix per a mostrar com podem configurar Odoo per a facturar un servei recurrent, per exemple una consultoria o ...

Odoo avançat

Aplicació Punt de venda

En aquest manual revisarem l’equipament que des de Coopdevs proposem per a instal·lar un Terminal Punt de Venda (TPV) a botigue...

Aplicació fulls de temps (Timesheets)

L'aplicació Fulls de temps (hr_timesheet) d'Odoo SA permet el registre i la gestió del temps dedicat a les tasques dels project...

Gestió de quotes a supermercats cooperatius

Hi ha supermercats cooperatius que substitueixen les obligacions de fer torns de treball pel pagament de quotes mensuals. Norma...