Skip to main content

Aplicació fulls de temps (Timesheets)

L'aplicació Fulls de temps (hr_timesheet) d'Odoo SA permet el registre i la gestió del temps dedicat a les tasques dels projectes a Odoo. Aquest registre permet fer una anàlisi de rendibilitat dels projectes. Cada registre guarda la data i la durada del temps que un empleat dedica a fer tasques d'un projecte determinat. En el cas que s'hagi informat la fitxa de l'empleat del seu cost per hora o jornada, això permet calcular els costos en hores de feina que hem dedicat a un projecte concret.

Visió general de l'aplicació Timesheets

Configuracions de l'aplicació Fulls de temps

Gestionar els fulls de temps