Skip to main content

Creació automàtica de fulls de temps periòdics

El mòdul hr_timesheet_auto_creation permet, mitjançant una acció automàtica, generar fulls de temps periòdics.

Per configurar aquesta acció automàtica, heu d'assegurar-vos que les zones horàries estan definides correctament per a l'usuari del sistema i que esteu en mode de desenvolupador.

A continuació, aneu a la configuració general<tècnica<acció planificada

19.png

Canvieu l'hora (data de la propera execució) o la freqüència (número d'interval i unitat d'interval).