Skip to main content

Registrar el temps amb un inici i un final

Per defecte, els fulls de temps es codifiquen en quantitat d'unitats de temps (hores/minuts)

El mòdul hr_timesheet_activity_begin_end us permet afegir camps d'inici i finalització a fulls de temps i fulls de temps periòdics.

La duración se calcula automáticamente