Skip to main content

Registrar activitats als fulls de temps

Per registrar les activitats (és a dir, cada una de les línies del fulls de temps), és possible fer-ho més ràpidament fent clic al "smartbutton" a la part superior dreta del full de temps:

image-1661327169310.png

Una finestra mostra totes les línies (activitats) de la setmana en qüestió. Podeu crear ràpidament noves línies en aquesta llista i indicar els projectes i les tasques que pertoquin.

image-1661327244421.png

Existeix un mòdul (hr_timesheet_project_prevent_creation) que impedeix que l'usuari creï projectes i tasques durant el registre de fulls de tems. Això ajuda a evitar la creació errònia de projectes o tasques que pot ser de vegades un problema.