Skip to main content

Configuració general - Fulls de temps

Podeu accedir-hi de dues maneres,

  • Des del menú Configuració: Configuració < Paràmetres generals < "Fulls de temps"
  • Des del submenú Configuració present a cada aplicació: Fulls de temps < Configuració < "Configuració" < Fulls de temps

Captura de pantalla .png

S'hi pot definir:

  • la unitat de codificació del full de temps
  • Si el mòdul de Vacances/Absències està instal·lat es pot triar a quin projecte/tasca es registra el temps d'absències.

De fet, si l'aplicació de vacances està instal·lada, la validació d'unes vacances crea automàticament un full de temps.