Skip to main content

Validació de fulls de registres de temps

 

El mòdul hr_timesheet_sheet permet un sistema de validació dels registres.

Els fulls de registres de temps temps creats poden tenir diferents estats:

  • Esborrany. Abans de guardar per primera vegada
  • Obert - quan es guarden per primera vegada. En aquesta fase encara es poden modificar.
  • Pendent d'aprovació - quan l'empleat fa clic al botó "enviar al director".
  • Confirmat pel director - quan el director el valida.

Un cop confirmat, és possble tornar-lo a l'estat Obert

Els fulls de registre del temps pendents de validar, es troben al menú Per aprovar (To review)