Skip to main content

Facturació recurrent a clients o proveïdors

Sovint a les empreses es fa servir la facturació recurrent tant per clients com per proveïdors. La facturació recurrent implica que hi ha un contracte o acord de prestació de serveis o compra/venda de productes de forma repetitiva al llarg d'un període de temps (que pot ser determinat o indefinit). Aquest acord/contracte suposa que cal emetre o registrar factures de les mateixes característiques de forma regular cada cert temps. En el cas de les empreses de l'economia social trobem exemples de facturació recurrent a clients en casos com:

- Quotes de soci en cooperatives de consum
- Quotes de serveis recurrents de tota mena com telefonia, energia, cures, serveis escolars
- Lloguers d'equipaments o espais.

El registre comptable i administratiu de factures de proveïdors també és un fet pràcticament universal:

- Facturació de subministraments (electricitat, aigua, gas…)
- Lloguers
- Serveis IT: dominis, hostatjament,
- Assegurances,
  …

Odoo 12 ens permet automatitzar la generació de factures gràcies als Contractes de facturació amb els que podem definir unes pautes de facturació per a un client o proveïdor. Cada dia un cron del sistema revisa si cal emetre alguna factura i en aquest cas crea de forma automàtica la factura en mode esborrany de forma que els responsables de l'administració podran validar-la i afegir-la al procés de cobrament o pagament corresponent.