Skip to main content

Mòdul Compensació de comptes

El mòdul de la OCA "Compensació de comptes" (Account netting) permet compensar el saldo d'una operació a cobrar amb el saldo d'una operació a pagar del mateix contacte, creant un apunt comptable que reflecteixi aquesta operació.

ADVERTÈNCIA: Aquesta operació pot estar prohibida al vostre país per la normativa comptable, per la qual cosa hauríeu de consultar la legislació vigent abans d'utilitzar-la. Per exemple, a Espanya això no està permès en primera instància, llevat que documenteu bé l'operació d'ambdues parts.

Com fer-lo servir

Aneu a

Facturació>Comptabilitat>Assentaments comptabilitat/Apunts comptables

Seleccioneu totes les línies que corresponguin a operacions pagament/cobrament del mateix contacte. Feu clic a Acció > Compensar (Compensate). Si els elements no corresponen al mateix soci o no són comptes de pagament/cobrament rebreu un error.

Compensar.png

Si són correctes, es presentarà un quadre de diàleg amb el resultat de l'operació i un quadre de selecció del diari per registrar l'operació. Quan feu clic al botó Compensar, es crea una entrada al diari amb els homòlegs corresponents de les operacions cobrament/pagament.