Skip to main content

Gestionar devolucions de quotes de socis

Registre manual d'un retorn

Cal tenir el mòdul Account Payment Returns https://github.com/OCA/account-payment/account_payment_return.

Quan hem passat un rebut de quotes de serveis i el banc en retorna alguna:

  1. Anar a Facturació->Clients->Customer payment returns
  2. Crear un nou registre
  3. Triar el Diari del banc corresponent al retorn
  4. Informar la data i afegir les línies. Una per cada retorn a registrar. Quan informem del Client ens oferirà aquells cobraments registrats com a fets. Podem informar el motiu de la devolució i registrar si el banc ens carrega alguna comissió.
    Captura de pantalla 2023-02-13.png

Aquesta operació retornarà la factura a pendent de pagament generant de nou el deute del client amb nosaltres i generà un deute nostre amb el banc. Podrem conciliar aquest deute amb l'apunt bancari de l'extracte que reflecteixi el cobrament que farà el banc al nostre compte de la quota retornada més, si és el cas, de la comissió. Captura de pantalla 2023-02-13 _2.png