Skip to main content

Requisits i configuració

under-construction-png-hd-free-see-under-construction-icons-689-3556027458.png

Requisits

La versió community d'Odoo no incorpora la funcionalitat de facturació recurrent. Cal instal·lar un mòdul disponible al repositori de la OCA https://github.com/oca/contract

Recurring - Contracts Management
Aquest mòdul permet la gestió de contractes en funcions de facturació recurrent. També permet imprimir i enviar informes per e-mail dels contractes. Serveix tant per clients com per proveïdors. Els contractes poden visualitzar-se al portal.
https://github.com/OCA/contract/tree/12.0/contract

Funcionalitats addicionals

Variable quantity in contract recurrent invoicing
Amb aquest mòdul es poden definir línies de contracte amb quantitats variables a partir d'una fórmula basada en quantitats variables que es poden extreure d'Odoo. (expresions Phyton)
https://github.com/OCA/contract/tree/12.0/contract_variable_quantity

Contract Variable Qty Timesheet
Aquest mòdul amplia la funcionalitat de l'anterior afegint algunes fórmules basades en els fulls d'hores (Analytic lines) d'Odoo que ens estalvia d'haver d'escriure expressions Phyton.
https://github.com/OCA/contract/tree/12.0/contract_variable_qty_timesheet

Recurring - Product Contract
Aquest mòdul pemet definir un producte com a 'contracte' de forma que quan es confirma una comanda que inclou aquest producte es crea de forma automàtica un contracte basat amb una plantilla de contracte. El producte 'contracte' és ignorat en el procés de facturació d'aquesta comanda. El seu únic efecte és la generació del contracte en la validació de la comanda de venda
https://github.com/OCA/contract/tree/12.0/product_contract

Configuració

Abans de crear un contracte hem de:

 • Configurar la fitxa de contacte a qui facturarem de forma recurrent com a client
 • Haver creat el producte o productes que seran facturats de forma recurrent.

En el cas que s'hagin de fer el mateix tipus de contracte a diferents clients, és possible definir Models (plantilles) de contracte a  Facturació->Configuració->Contractes->Models de contracte.

Crear un contracte

Per a poder crear un contracte per a un client hem d'anar a Facturació->Clients->Contractes de clients

Per a poder crear un contracte per a un proveïdor cal anar a Facturació->Clients->Contractes de proveïdors

Quan es crea un contracte cal omplir els camps per a triar els paràmetres de la facturació amb els que es configuraran les factures recurrents generades pels contractes.

 1. El nom del contracte
 2. Client al qual s'emetran les factures. Quan informem aquest camp, altres com la posició fiscal o els terminis de pagament s'informaran a partir de la informació disponible a la fitxa de client.
 3. Terminis de pagament.
 4. Responsable. Per defecte l'usuari que crea el contracte
 5. Diari on s'assignaran les factures.
 6. Model de contracte. Si fem servir sempre un tipus de contracte per a diferents clients o proveïdors podem crear una plantilla de contractes.
  Plantilles de contracte.png
 7. Posició fiscal del client
 8. Llista de preus. En cas de fer servir diferents preus per a un mateix producte podem assignar aquí la tarifa corresponent al nostre client.
 9. Afegim les línies que ha d'incloure cada factura recurrent clicant a l'enllaç "Afegir una línia" que ens obre el següent formulari: 
  Crear linies de contracte.png
  1. Triem el producte que serà facturat de forma recurrent
  2. Triem entre les opcions que quantitat de facturar. Pot ser una quantitat fixa o pot ser una quantitat variable basada en fórmules Phyton, tals com quantitats de Timesheets de projectes o de tasques si hem instal·lat els mòduls necessaris.
   Quanitats variables.png
  3. Si el tipus de quantitat és fixa, aquí posem la quantitat a facturar, si la quantitat és variable, triem la fórmula per a calcular-la.
  4. Unitats de mesura del producte
  5. Preu unitari. Aquí posarem el preu per unitat del producte. En cas d'activar el quadre de selecció "Preu automàtic?" El preu que s'aplicarà serà del de preu de venda de la fitxa del producte en el moment d'emetre la factura.
  6. Descripció que apareixerà a la línia del producte. Es poden fer servir les variables #START# i #END# per a substituir a cada factura el període al qual correspon la facturació.
  7. Renovació automàtica. Si activem aquesta opció apareix nous camps que ens permeten quantificar cada quant es renovarà el contracte de forma automàtica i quan s'enviarà una notificació automàtica al client.  Renovació automàtica.png
  8. Periodicitat de la facturació. Podem triar entre dies, setmanes, mesos o anys per a indicar cada quant es generarà la factura.
  9. Tipus de facturació pot ser Pre-pagat, la factura es fa el primer dia del període a facturar o Post-pagat en la que la data de factura és de l'endemà del dia final del període facturat.
  10. Data d'inici del període a facturar.
  11. Si el contracte té una data de finalització s'informa aquí. En cas que s'hagi activat la renovació automàtica aquest camp és obligatori. En cas contrari, si no s'informa, la facturació recurrent s'efectuarà de forma indefinida.
  12. Data de la propera factura.
  13. La renovació manual és necesària. Aquesta opció es fa servir per a diferenciar entre la finalització definitica d'un contracte o la suspensió temporal en la que l'usuari no podrà prlanificar una línia de contracte succesora abans de finalitzar el contracte.
  14. Aquí s'informa si la línia de contracte és fruit de la renovació d'una línia anterior i/o origina una línia succesora
  15. Vincle de les factures amb la comptabilitat analítica.