Skip to main content

Com generar l'arxiu d'una ordre de pagament SEPA per a enviar al banc

Una vegada creat l'ordre de pagament amb els pagaments previstos caldrà generar el fitxer que haurem de pujar al banc perquè gestioni les transferències de manera conjunta i no d'una en una.

Aniorem a Facturaciço->Pagaments->Ordre de pagaments

llistat ordres de pagament.png

Aquí trobarem la llista d'ordres i la darrera creada en mode esborrany. Clicant a sobre trobarem la informació necessària per a generar el fitxer:

ordre de pagament.png

Hem de revisar:

  1. Pagament SEPA. Aquesta casella ha d'aparèixer marcada. Si no ho està, vol dir que alguna de les factures o dels comptes bancaris no compleix la normativa SEPA i el banc no admetrà l'arxiu com a format per transferències SEPA.
  2. Data d'execució: Normalment, es fa servir la data de venciment de la factura, de forma que la  transferència s'executarà el dia que estigui informat a la factura com a dia de venciment.
  3. Les línies de pagament corresponen a les factures que volem pagar.

Una vegada ens hem assegurat, podem confirmar els pagaments amb el Botó corresponent. confirmar.png

Això modificarà l'estat de l'ordre a Confirmat i només podrem modificar la descripció. Tampoc podrem afegir noves factures a pagar.

confirmat.png

Seguidament, podem generar el fitxer amb el botó blau i obtindrem aquesta pantalla que ens mostrarà l'enllaç per descarregar l'arxiu. Aquest arxiu és el que cal pujar a través de la interfície del banc perquè es generin les transferències corresponents. Consulteu al vostre banc sobre aquest procediment.

image-1649090929723.png

Una vegada pujat correctament al vostre banc, podeu tornar enrere a l'Ordre del pagament per a veure que ha canviat l'estat —ara és fitxer pujat— i inidicar-li a Odoo que el banc l'ha acceptat. Quan feu això l'estat canviarà a Fitxer pujat i les factures es marcaran com a pagades.

image-1649092225411.png