Skip to main content

Configuració d'Odoo per a poder fer remeses de pagament SEPA a proveïdors

Per a poder fer remeses de pagament SEPA a proveïdors cal configurar diferents opcions al nostre Odoo :

  1. Tenir instal·lat el mòdul de la OCA  Accont Banking SEPA Credit transfer SEPA.png
  2. El nostre usuari ha de tenir activat el permís SEPA/PAIN identifiers on Payment Modes  de la configuració tècnicapermis.png
  3. Haver creat un mode pagament sortint  vinculat al diari del banc des del qual volem fer les transferències.
    Per a fer això cal anar a
    Facturació->Configuració->Administració->Modes de pagament i crear un de nou que faci servir el mètode de pagament “[sepa_credit_transfer] SEPA Credit Transfer to suppliers (outbound)”modedepagment.png
  4. Haurem d’informar el camp  Initiating Party Identifier  a Facturació->Configuració->Configuració->SEPA/PAIN  amb el valor que ens hagi proporcionat el nostre Banc.dades banc.png
  5. Per defecte Odoo anomena les ordres de pagament amb una seqüència que és PAY0001, PAY0002… Aquesta seqüència pot ser adaptada.