Skip to main content

Aplicació Cooperator V16

L'aplicació Cooperadors (abans "Easy My Coop") ha estat desenvolupada per Coop IT Easy i permet gestionar la inscripció de nous socis a una cooperativa, mitjançant la gestió de la sol·licitud de subscripció, la gestió dels pagaments de les aportacions al capital social i la gestió dels moviments de les participacions