Skip to main content

Estratègies d'entrada d'existències

Introducció

En el cas de fer servir més d'una ubicació interna dins del magatzem, si així ho volem, podem configurar el trasllat automàtic a la seva ubicació definitiva dels productes quan aquests entren al magatzem. Per exemple, imaginem que al nostre supermercat tenim un espai especial de refrigeració pels productes frescos o un congelador pels congelats. Voldrem que quan validem un albarà d'entrada els productes quedin assignats a les ubicacions corresponents.

A Odoo això ho anomenem  Estratègia d'entrada d'existències i segueix el mateix principi que les estratègies de retirada dels productes, però afectant a la ubicació de destinació. Les estratègies d'entrada es defineixen a nivell d'ubicació (a diferència de les estratègies de retirada que es defineixen a nivell de producte).

Configuració de l'inventari

Per a poder fer servir aquestes opcions cal assegurar-se que l'ajustament de l'aplicació d'inventari hem activat les ubicacions d'emmagatzematge i les rutes en diversos passos:

Configurar inventari.png

Creacions de les sub-ubicacions

Imaginem que en el nostre estoc tenim al magatzem de la nostra botiga una ubicació especial anomenada congelador on volem que els productes que arribin d'aquesta mena siguin ubicats dins del nostre grup. Haurem de crear una nova ubicació ‘filla' del la nostra ubicació Estoc de la botiga (Botig/Estoc )

Crear ubicacio.png

 

Crear l'estratègia d'entrada

El següent pas serà obrir la ubicació de l'estoc de la nostra botiga i crear i assignar una estratègia d'entrada d'existències.

Assignar estrategia entraada existencies.png

Aquesta estratègia la podem definir a nivell de producte o de categories de producte. En aquest cas ho farem a categoria de producte i assignarem la categoria congelats a la sub-ubicació de l'Estoc. En definir aquesta regla podem afegir tantes línies com sigui necessari per distribuir els productes que entren al nostre magatzem

Definir estratègia de trasllat.png

Configurat d'aquesta manera el nostre magatzem en el moment que nosaltres fem una compra a un proveïdor que incorpori un producte de la categoria congelats ens passarà el següent. Una vegada confirmada la comanda de compra l'albarà d'entrada ja indicarà que el producte ha d'anar a la seva ubicació:

Albarà ubicacions diverses.png

I en validar l'entrada el producte quedaran consignats dins el nostre inventari a la ubicació corresponent.

Productes a la seva ubicació.png