Skip to main content

Rutes de proveïment i regles d'abastiment

A l'aplicació Inventari, les rutes permeten automatitzar un flux d'estoc posant en marxa qualsevol de les regles d'abastiment següents:

Compra

Una comanda de venda (o una altra regla) activa la creació d'ordres de compra pels productes que s'han d'entregar al client.

Regles push (empènyer)

La recepció d'un producte en una ubicació del magatzem provoca la seva transferència a una altra ubicació.

Regles pull (estirar)

Una comanda de venda (o una altra regla) activa una transferència des d'una altra ubicació.

Regles Pull/Push

Una comanda de venda activa primer una sol·licitud de transferència a una altra ubicació i una segona transferència, quan es reben, a la ubicació d'inventari.+

Aquestes regles es poden combinar dins d'una ruta per aconseguir l'estratègia de reposició desitjada.

Per a poder definir rutes al vostre Odoo cal que  activeu l'opció "Rutes en diverses etapes" a la configuració de l'inventari. L'opció "Ubicacions d'emmagatzematge" s'habilitarà automàticament, si encara no estava marcada.

Activar rutes.png

Subministrament "Sota comanda"

Mostra les rutes del magatzem (que també es poden trobar a la pestanya "Configuració" del mòdul d'inventari). Les rutes "Comprar" i "Sota comanda"  s'instal·len per defecte.

Ruta de compra.png

Aquestes rutes es poden aplicar:

  • a tots els productes d'un magatzem
  • a una categoria de producte i totes les seves subcategories
  • a un producte específic (NB: no es pot seleccionar individualment una ruta en un producte)
  • a una línia de comanda de vendes (no provada)

La ruta "Compra" crida a una regla anomenada també "Compra" o "Nom del magatzem: Stock (Compra)", definida amb el tipus d'operació "Recepció" pel magatzem que gestionem. Aquesta regla genera una sol·licitud de pressupost quan les comandes de compra dels clients existeixen en l'estat confirmat.

Regla de compra.png

Per tal que les rutes desitjades s'apliquin a les comandes de compra dels clients existents en un moment determinat, primer s'ha de crear una regla de reposició per a cada producte, amb les quantitats mínimes i màximes establertes a zero.

La creació d'ordres de compra, segons la ruta definida (vegeu més avall), serà activada pel planificador. S'executa automàticament un cop al dia (cal assegurar-se que l'acció planificada Adquisició: Executar programador està activada, per a fer això cal disposar de permís per a accedir al menú Tècnic de la Configuració d'Odoo. Es pot configurar a l'hora desitjada per a l'execució) o es pot iniciar manualment a la pestanya "Operacions" del mòdul d'inventari:

Executar planificador .png

Comprar sempre els productes a entregar

Aquest és el cas més senzill: qualsevol ordre de compra del client (venda) activarà una ordre de compra al proveïdor independentment de l'estoc disponible. Podeu utilitzar la ruta "Comprar", en els productes que voleu reposar segons aquesta estratègia.


Abastir en funció del nivell d'existències.

Només s'activarà una comanda de compra si no hi ha un nivell d'existències determinat Podeu utilitzar la ruta "Sota comanda" pels  productes que voleu reposar segons aquesta estratègia.