Skip to main content

Generació de factures per quotes

  1. Creació de contracte de facturació recurrent
  2. Validació de les factures trimestrals
  3. Tramesa de les factures trimestrals
  4. Rectificació de factures emeses per equivocació
    1. Cas que el soci no ha retornat el cobrament
    2. Cas que el soci ha retornat el cobrament