Skip to main content

Aportació al capital social

[creació d'un tipus de soci (Share) a l'aplicació Easy My Coop o Cooperator que no s'hagi d'incloure als torns de treball