Skip to main content

Modificar els preus de compra i de venda amb el mòdul de Beescoop (Menú Edit price)

[En Construccio]

 

Cal haver instal·lat a l'Odoo el mòdul beesdoo_product . Aquest nmòdul afegeix algunes eines per a gestionar preus de compra i de venda.

A l'aplicació Vendes > Editar preus, una pantalla nova permet visualitzar els productes en forma de llista

menu edit price.png

Llista edit price.png

 

Edició del preu de compra

Només cal modificar el preu de la columna i després fer clic al botó "Desa" perquè el preu de compra s'adapti a la fitxa de l'article. Aquest preu de compra és el que apareix a la pestanya "Compra" de la fitxa de producte, no el camp "Cost"

Edició del preu de venda

En funció de la configuració escollida, el preu de venda s'adaptarà automàticament o manual. El preu de venda s'adaptarà a la fitxa de l'article utilitzant el valor del preu suggerit.

Modificació manual del preu de venda

Per modificar el preu de venda manualment, seleccionar les línies d'articles en qüestió feu clic al menú "Acció".
Seleccioneu "Adaptar el preu de venda"

Canviar el preu.png