Skip to main content

Procés general de compres

L'aplicació Compres de l'Odoo Community et permet crear i seguir les comandes d'abastiment, gestionar els teus proveïdors i els teus productes. Aquesta guia explica com funciona l'aplicació base. Hi ha un capítol específic d'aquest llibre que cobreix els mòduls OCA que permeten afegir altres funcionalitats un impacte en el flux d'aquesta aplicació, les seves operacions i les seves configuracions.

En general, hi ha molts aspectes de les compres quan aquestes es refereixen a productes consumibles o emmagatzemables que es relacionen opcions i configuracions de l'aplicació Inventari. La gestió econòmica de la compra de productes o serveis es relaciona amb processos propis de l'aplicació Facturació/Comptabilitat.

El flux de la compra de productes estàndard a Odoo seguiria aquests passos:

  1. Generar una sol·licitud de pressupost a un proveïdor directament des de l'aplicació Compres o des de la fitxa d'un producte.(Compres)
  2. Enviar la sol·licitud al proveïdor
  3. Confirmar la comanda. (Compres). Aquest pas engegarà la generació de la transferència d'entrada (Inventari)
  4. Recepcionar la mercaderia i validació de la transferència (Inventari) 
  5. Facturar  la comanda (Facturació/Comptabilitat)
  6. Validar la factura (Facturació/Comptabilitat)
  7. Registrar el pagament al proveïdor de la factura relacionada amb la comanda (Facturació/Comptabilitat)